Friday, December 11, 2009

ԱՐՏԱԳՆԱ ՆԻՍՏ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏՆԵՐԻ ՏԱՆԸ

Այս տարվա նոյեմբերի 12-ին Հայաստանի Ժուռնալիստների տանը տեղի ունեցավ «Վասպուրական» հայրենակցական միության վարչության արտագնա նիստ, որին վարչության անդամներից բացի մասնակցում էին և ելույթներ ունեցան վարչությանը կից ավագների խորհրդի անդամները։ Վարչության վերջին երկու ամսում կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվությամբ հանդես եկավ միության վարչության նախագահ Գագիկ Բաղդասարյանը։ Ներկայացնելով կատարված աշխատանքները նա միևնույն ժամանակ նշեց այն կարևոր խնդիրները, որոնք առաջիկայում համատեղ ուժերով անհրաժեշտ է լուծել։ Գործնական առաջարկություններով հանդես եկան Դավիթ Զադոյանը, Նոռա Մելիքյանը, Ռոբերտ Միրզոյանը, Ժիրայր Ասլանյանը

և ուրիշներ։

Նիստի մասնակիցները կարևորելով միության շարքերում վասպուրականցիների երիտասարդ ժառանգների համալրման խնդիրը, մեկ անգամ ևս նշեցին, որ վարչության հիմնական խնդիրը եղել և մնում է վասպուրականցիների և նրանց ժառանգների միավորումը, պատմական հայրենիքից անբաժան լինելու զգացողության սերմանումը, Վանի հերոսամարտի մասնակիցների, ինչպես նաև նշանավոր վասպուրականցիների կյանքն ու գործունեությունը լուսաբանելն ու ժողովրդականացնելը։

Նիստի վերջում մասնակիցներին բաժանվեցին Վասպուրականի դրոշի և զինանշանի պատկերով կրծքանշաններ։ Որոշվեց այսուհետ «Վասպուրական» հայրենակցական միության շարքերը համալրող յուրաքանչյուր անդամի տրամադրել նույնանման կրծքանշաններ։


Միության վարչություն


No comments:

Post a Comment